Konecne je to tu  Po premiere na radiu Evropa 2 tu mame i premieru officialniho videoklipu 

Naladte se na letni atmosferu a volume doprava